Det e på Melhus det skjer!

HENT har nå akkurat satt utfor overrennet i hoppbakken. Krana er på plass, det foregår masseutkjøring og byggegropa blir bare større og større. Det kan stadig høres et tut fra lastebiler inne på tomta. Dette betyr at lasteplanet er fullt og lastebilen nå skal kjøre til deponi og tømme lasset sitt før den igjen skal komme tilbake og fylle seg på nytt. Sånn går no dagan.

Melhus kommune har satt opp julelysene i Melhusvegen, snøen faller og frosten biter, men innenfor byggegjerdet jobber det en motivert og glad gjeng bestående av gravemaskinsjåfører, lastebilsjåfører og betongarbeidere. Det skal graves og støpes fram til februar.

Gjerdet mot Rema blir stående slik det står i dag. Tiden for gjennomkjøring via Rema til Melhustorget er forbi. Vi vil om ikke lenge utvide byggeplassen litt til og sperre av fortau mot Melhusvegen og Per Bortens veg. Parkeringsplassen til Rema på gamle Jan Kåres tomt er nå operativ.

Graving og lastebilkjøring lager noe støy, men jammen er det gøy.

Krana ruger 60 meter over bakken og har en utligger på 55 meter. Den kan trolig ses fra hele Melhus.

Maskiner i sving, en gravemaskin nedi i gropa på torget og en på bakkenivå

Hele området vil være gravd bort i løpet av januar. Vi tar mye plass og det blir mange lass, men til slutt blir det et palass.

Hilsen Melhusbloggen