Det e på Melhus det skjer!

HENT har nå akkurat satt utfor overrennet i hoppbakken. Krana er på plass, det foregår masseutkjøring og byggegropa blir bare større og større. Det kan stadig høres et tut fra lastebiler inne på tomta. Dette betyr at lasteplanet er fullt og lastebilen nå skal kjøre til deponi og tømme lasset sitt før den igjen skal…

Les mer

Uke 47

Tirsdag 23 november blir det opprigg av tårnkran. I den forbindelse vil gjennomkjøring forbi REMA 1000 bli stengt. Da vil også gangcontainere plasseres framfor REMA 1000. Parkeringsplassen som nå har åpnet hver ettermiddag foran REMA 1000 vil nå ikke lengre bli det. Dette gjelder fra mandag 22 november. Parkeringsplass for REMA 1000 vil være fullt…

Les mer

Det nye Melhustorget

Informasjon til brukere og naboer om byggearbeider på Melhustorget Generell informasjon I november 2021 starter arbeider for oppføring av Melhustorget. Parkeringsarealet foran REMA1000 og på siden av Melhustorget skal erstattes med nytt kjøpesenter og 4 leilighetsblokker. Den oppgrusede plassen ved Melhuset skal få et fint torg. Sistnevnte er ikke en del av HENTs arbeid, men…

Les mer