Status på byggeplassen

Det vil fremdeles bare pågå rydde- og sikringsarbeider av byggene i byggetrinn 1.1, samt nede i byggetrinn 1.2, i uke 3.

Neste uke vil det være oppstart av kontraktsarbeider igjen, og da vil antall firmaer som arbeider på byggeplassen være tilnærmet likt som før kranvelten. Da vil fremdriften på prosjektet fortsette, og aktivitetsnivået øker gradvis.