God påske!

Da er det straks påskeferie for prosjektet, men det kommer til å være noen få personer på byggeplassen de tre arbeidsdagene i den stille uke. I dag holder betongen på med siste dekkestøp, dekket over plan 1, før påske, og det jobbes samtidig videre med deler av dette dekket som skal ferdigstøpes om 3-4 uker.…

Les mer

Status på byggeplassen

Det vil fremdeles bare pågå rydde- og sikringsarbeider av byggene i byggetrinn 1.1, samt nede i byggetrinn 1.2, i uke 3. Neste uke vil det være oppstart av kontraktsarbeider igjen, og da vil antall firmaer som arbeider på byggeplassen være tilnærmet likt som før kranvelten. Da vil fremdriften på prosjektet fortsette, og aktivitetsnivået øker gradvis.

Les mer

Kranulykken på Melhus

Det som ikke skal skje, har skjedd. Fredag 06.01.2023 skjedde det som ikke skal skje – en kran veltet over kjøpesenteret Melhustorget og dette fikk et tragisk utfall da en ansatt på kjøpesenteret mistet livet. HENT samarbeider tett med nødetatene, Melhus kjøpesenter, byggherre og Melhus kommune og satt alle nødvendige ressurser til disposisjon for å…

Les mer

Mistenkelig aktivitet på byggeplass

Politi eller HENT kan kontaktes hvis det observeres mistenkelig aktivitet på byggeplass utover ordinær arbeidstid. Forvent at det er arbeidere i synlighetstøy 07-19 på hverdager og 07-16 på lørdager. Kontaktinfo HENT: John Olaf Solstad (Sjon) – 905 44 488 Jan Morten Storvold – 957 37 819 Kai Høe – 957 38 045 Politi: 72 59…

Les mer

Lenavegen stenges uke 48

Hei! Her kommer en liten statusoppdatering på fremdriften på Melhustorget. På byggetrinn 1.1, som er det byggetrinnet som er kommet lengst, holder tømrerne på med innredning i bygg A i plan 2-5. Det er snakk om arbeid hovedsakelig i forbindelse med lukking av vegger. Malerne er også kommet godt i gang med støvbinding og maling…

Les mer

Stenging av Per Bortens vei

Per Bortens vei blir stengt onsdag og torsdag uke 42 i forbindelse med nedsetting av avfallscontainere tilknyttet avfallsanlegget langs med sørsiden på bygg A. Årsak til stengning er at det skal stilles opp mobilkran for å løfte på plass avfallscontainere. P- plass til Rema 1000 vil holdes åpen, men kun fra Lenavegen. Det skiltes om…

Les mer

Oktober 2022

Melhusvegen er nå ferdigasfaltert. Jobber med å komplettere fortau og parkeringslommer. Når det er gjort flyttes byggegjerdet noe inn mot byggeplassen. Vi har stor aktivitet på byggeplass med mellom 80-100 mann. Bygg A er straks ferdig tekket og har høyt fokus på å få bygget tett til vinteren. Siste dekkestøp i bygg B er i…

Les mer

Statusoppdatering – uke 38

26. og 27. september (uke 39) blir det asfaltering i Melhusvegen, og veien stenges derfor disse dagene. Parkeringskjelleren under bygg A og B er nå ferdig steinlagt. I forrige uke ble tårnkran 1 plukket ned, ettersom råbygg A stort sett er ferdig. Tømmer arbeider på dette bygget med oppsett av både ytter- og innervegger, og…

Les mer

Status uke 34 – Melhustorget

Da er vi tilbake etter en velfortjent sommerferie, og holder på med arbeid videre oppover i etasjene i bygg A. Betonggjengen støper siste dekke på dette bygget (dekket over femte etasje) denne uken, og vil deretter forflytte seg videre til bygg B. Bygg A og B utgjør byggetrinn 1.1. Tømmer er godt i gang med…

Les mer

Sommerferie 2022

Hei folkens, her er en liten status fra byggeprosjektet før sommerferien slår inn. Til orientering vil byggeplassen være stengt i uke 28-30. Vi starter opp igjen i uke 31 med følgende aktiviteter som vi berøre omgivelsene noe: Uke 31: Mandag starter vi med å flytte ut gjerder som vist på riggplan. Deretter starter vi utgraving…

Les mer