Oktober 2022

Melhusvegen er nå ferdigasfaltert. Jobber med å komplettere fortau og parkeringslommer. Når det er gjort flyttes byggegjerdet noe inn mot byggeplassen.

Vi har stor aktivitet på byggeplass med mellom 80-100 mann. Bygg A er straks ferdig tekket og har høyt fokus på å få bygget tett til vinteren. Siste dekkestøp i bygg B er i 44/45. Det har pågått boring etter grunnvann utenfor REMA. Der er ikke alt helt ferdig enda, samt at det skal bores energibrønn ved visningshuset til Heimdal Bolig i kommende periode. Det er også kommet til en del glass- og alu i næringslokalene i bygg B.

Det vil bli asfaltering utenfor nedkjøringsrampe og langs bygget ved Per Bortens veg i slutten av oktober.

Betongarbeid i blokk C og D pågår for fullt. Tensio jobber med å montere opp trafo og kabling for dette. Ellers venter prosjektet på teknisk godkjenning for å komme i gang med øvrig utomhusarbeid.

Melhus sentrum preges av høyt trykk på parkeringsfronten. Våre samarbeidspartnere er informert om utfordringer rundt dette, og vi oppfordrer til å reise kollektivt samt samkjøring.

Med vennlig hilsen

HENT AS