Statusoppdatering – uke 38

26. og 27. september (uke 39) blir det asfaltering i Melhusvegen, og veien stenges derfor disse dagene.

Parkeringskjelleren under bygg A og B er nå ferdig steinlagt.

I forrige uke ble tårnkran 1 plukket ned, ettersom råbygg A stort sett er ferdig. Tømmer arbeider på dette bygget med oppsett av både ytter- og innervegger, og har startet innredningsarbeidet i leilighetene for å få til milepælen tett bygg. Betonggjengen har forflyttet seg videre til bygg B for resterende dekke- og veggstøper, samt holder på med støping nede i grunnen for klargjøring til råbygg C og D.

Prosjektet har innført forskjøvet arbeidstid for å få unna mest mulig arbeid før snø og frost kommer, så det vil bli noe støy og lys fra byggeplassen i tidsrommet 07-21 på hverdager unntatt fredag, og 11-19 på fredager. På lørdager arbeider et pendlerlag fra 07-15.

Det kommer fortsatt til å bli en del massetransport i Lenavegen i måneden som kommer, siden vi fremover både skal laste ut mer av tomta og begynne å fylle mot kjellerveggene.

Det er stor aktivitet på byggeplassen nå med mellom 70-80 mann og kvinner hver dag. Det merkes på fremdriften!

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller har saker du ønsker å ta opp med oss.

Hilsen Melhusbloggen!