God påske!

Da er det straks påskeferie for prosjektet, men det kommer til å være noen få personer på byggeplassen de tre arbeidsdagene i den stille uke.

I dag holder betongen på med siste dekkestøp, dekket over plan 1, før påske, og det jobbes samtidig videre med deler av dette dekket som skal ferdigstøpes om 3-4 uker. I tillegg pågår det arbeid med forskaling og støp av amfitrappen i byggetrinn 1.1, som skal være ferdig til 20. april.

Tømmer holder på med montering av vegger (enkling), arbeid med skjultanlegg og lukking av vegger (dobling), samt har startet opp så smått med fasthimling i leilighetene. I tillegg pågår det fasadearbeider i plan 1 på bygg B.

Murerne har ferdigstilt teglbygget i byggetrinn 1.1, malerne er ferdige med leilighetene i bygg A, brannisoleringen er fullført. Videre er glassfelt og rullegitter i næring er ferdigmontert og kjøkkenmonteringen i leilighetene er komplett så langt det lar seg gjøre med tanke på resterende fremdrift.

Gjenstående arbeider som foregår på byggeplassen nå er tekking av svalganger og balkonger, siste rest og tilpasninger av flis i næringsarealet og fasadebeslagsmontasje på bygg A og B. Tekniske fag holder hovedsakelig på i bygg B. Elektro følger på med skjultanlegg og tekniske installasjoner i sjakter, samt arbeider med kabling og føringsveier i plan 1 og 2. Rørlegger er også godt i gang med sjakter og skjultanlegg, samt rørføringer i U1 i det neste byggetrinnet. Ventilasjon er ferdig med rørinstallasjonene i himlingene i leilighetene i bygg A, og fortsetter videre med dette i bygg B. I tillegg har de tre tekniske fagene så vidt startet med testing av utstyret.

Rett etter påske er det oppstart med tekking av takhagedekket i byggetrinn 1.2, sparkling og maling av bygg B plan 3 og videre oppover i etasjene, videre arbeid med utlekting og kledning, samt fasadearbeider og innvendige arbeid i leilighetene. Det blir også montering av brannkum og legging av belegningsstein foran næringslokalene like etter påske.

Håper alle får en fin påskeferie, og så snakkes vi om ikke så alt for lenge!