Kranulykken på Melhus

Det som ikke skal skje, har skjedd.

Fredag 06.01.2023 skjedde det som ikke skal skje – en kran veltet over kjøpesenteret Melhustorget og dette fikk et tragisk utfall da en ansatt på kjøpesenteret mistet livet.

HENT samarbeider tett med nødetatene, Melhus kjøpesenter, byggherre og Melhus kommune og satt alle nødvendige ressurser til disposisjon for å håndtere situasjonen.

Byggeplassen vil være stengt. Det er uklart når den vil åpne. HENT vil ha administrativt personell til stede på anleggskontoret på «Høvdingen» fra lørdag 07.01 kl 10:00 – 16:00. Personene gjengitt nederst i denne e-posten vil være tilgjengelig på telefon om du ønsker informasjon.

Felles krise-/pårørendetelefon for alle involverte parter er: 90 02 20 66

For øvrige henvendelser:
Prosjektleder – John Olaf Solstad – Telefon: 90 54 44 88
Direktør Prosjektgjennomføring – Ben-Stian Unhjem – Telefon: 92 68 06 58