Mistenkelig aktivitet på byggeplass

Politi eller HENT kan kontaktes hvis det observeres mistenkelig aktivitet på byggeplass utover ordinær arbeidstid. Forvent at det er arbeidere i synlighetstøy 07-19 på hverdager og 07-16 på lørdager.

Kontaktinfo HENT:

  • John Olaf Solstad (Sjon) – 905 44 488
  • Jan Morten Storvold – 957 37 819
  • Kai Høe – 957 38 045

Politi:

  • 72 59 62 20