Lenavegen stenges uke 48

Hei!

Her kommer en liten statusoppdatering på fremdriften på Melhustorget.

På byggetrinn 1.1, som er det byggetrinnet som er kommet lengst, holder tømrerne på med innredning i bygg A i plan 2-5. Det er snakk om arbeid hovedsakelig i forbindelse med lukking av vegger. Malerne er også kommet godt i gang med støvbinding og maling i disse leilighetene. I plan 6 pågår det arbeid med granabgulv og oppstart vegger. Fasadearbeidet på bygg A er godt i gang, og det jobbes iherdig med kledning på gavlveggene og montering av yttervegger i teglbygget mot Per Bortens vei.

I bygg B pågår siste rest av stålmontasjen i råbygget i plan 6 (toppetasjen), for så å ferdigstille stålarbeidet i plan 5 etterpå. Ellers utføres det arbeid knyttet til bindingsverk, GU, vindusmontasje i plan 1, 2, 3 og 4.

I byggetrinn 1.2 er første del av dekket over kjelleren for bygg C støpt, og resterende del av dette dekket, samt en del søyler, armeres for øyeblikket.

For bygg D pågår den seksjonsvise utgravingen for fullt, og 80% av fundamentene er støpt. Samtidig arbeides det med reparering av plugget avløpsrør i Lenavegen. Dette medfører at Lenavegen stenges i uke 48.

For fellesarealene sin del pågår det klargjøring for tekniske rom i kjelleren, og det skal legges epoxy på gulv. For utomhus sin del legges det ned belegningsstein ved inngangen mot Melhusveien, og graveentreprenøren er smått i gang med belegningsstein mot inngangen til REMA 1000.

God helg!