Ekstremværet Gyda

På grunn av ekstremværet Gyda blir vi nødt til å stenge østgående felt av Per Bortens veg. Vi må passe på at vegen ikke raser ut i byggegrop. Vi skal dekke graveskråningen med presenning og over helga, når været har gitt seg, skal vi sikre skråningen med sprøytebetong. Etter dette vil feltet bli åpnet igjen.

Her ser dere skiltplanen